Disclaimer

De stedelijke foodprint is zorgvuldig samengesteld door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, in samenwerking met Wageningen UR Livestock Research. Beide zijn onderdeel van Wageningen UR. Er bestaat echter de mogelijkheid dat bepaalde aannames door de tijd achterhaald zijn of informatie incompleet is. Wij kunnen daarom de actualiteit en/of compleetheid van de informatie op deze website niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Wij kunnen de informatie op deze website wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen.